• Imprimir

Plan de Gobierno Abierto (2017-2018)

Pla de govern obert

Catalunya està compromesa amb l’impuls i consolidació del govern obert així com amb la millora contínua de la qualitat democràtica del país. Les pràctiques de govern obert i les eines com els portals de transparència i de dades obertes es troben esteses en tot el territori català. Tot i així, encara hi ha molt espai per a la millora i enfortiment del govern obert.

El govern obert constitueix una manera de concebre les relacions entre la ciutadania i l’Administració pública basada en l’obertura de la informació pública, l’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva i la cocreació de polítiques públiques, i el retiment de comptes vers la ciutadania.

El Pla de Govern Obert 2017-2018 aplega totes les polítiques públiques, impulsades per la Generalitat de Catalunya, destinades a la consolidació, la millora i l’enfortiment del govern obert a Catalunya en els pròxims dos anys. Preveu 5 àmbits d’actuació: transparència, dades obertes, bon govern, participació ciutadana i canvi cultural, i més de 100 actuacions per a desenvolupar-los.

Es durà a terme un seguiment del Pla per tal de supervisar el compliment dels objectius en els terminis acordats, a través de diferents eines: indicadors i informes de seguiment que es publicaran periòdicament al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya, una avaluació anual i, de manera periòdica, informació puntual del grau d’execució del Pla de Govern Obert a la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (CITGO).

La posada en marxa d’aquest pla eixampla l’abast de les polítiques de transparència dutes a terme en anys recents i resumides en el Pla estratègic de Transparència 2015-2017.

Fecha de actualización:  19.05.2017