• Imprimir

¿Cómo colaborar con el portal?

Los campos marcados con asterisco * son obligatorios

Vuestra colaboración es imprescindible para la mejora continua del portal. ¿Cómo lo podeis hacer? Utilizad el formulario para:

 

- sugerir la publicación de datos 

- aportar vustros comentarios sobre el portal o sobre algun dataset en concreto

- compartir las aplicaciones que hayáis desarrollado con los datos abiertos del portal

- compartir los artículos o estudios que hayáis elaborado utilizando los datos abiertos del portal

- pedir asesoramiento o apoyo

 

El diálogo constante nos ayudará a hacer un portal cada vez más adecuado a las demandas y necesidades concretas de la ciudadanía.

 

 

 

 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat anomenat Trameses d’informació i inscripcions del Gencat, la finalitat del qual és gestionar i trametre la publicació que el ciutadà ha requerit. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3a planta, 08003 Barcelona.