• Imprimeix

Plans directors territorials

Plans d'ordenació del territori a escala comarcal que expliquen els objectius territorials de l'àrea de l'estudi i fan propostes de planejament a partir d'anàlisis socioeconòmiques, demogràfiques, d'ocupació del sòl i del planejament vigent.

  • Actualització: semestral.
  • Font de les dades: Departament de Territori i Sostenibilitat.
  • Format de les dades: PDF.