• Imprimeix

Inventari de vehicles de la Generalitat de Catalunya i el sector públic

L'inventari de vehicles és un document que conté la relació de vehicles de la Generalitat de Catalunya i del sector públic que en depèn. Les dades que s'hi especifiquen són: marca i model; si és un bé en propietat, arrendament o cessió d'ús; i la data d'incorporació del bé a l'inventari.

  • Actualització: semestral
  • Font de les dades: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
  • Format de les dades: Excel