• Imprimeix

Patrimoni

Quin patrimoni té la Generalitat i com es gestiona?

Patrimoni

El patrimoni immobiliari fa referència als espais que són propietat de la Generalitat o sobre els quals disposi de drets d’altra naturalesa (arrendament, dret d’ús, dret de superfície, dret d’ocupació, concessió administrativa). Instituts, escoles, arxius, oficines, pavellons, casals, comissaries, parcs de bombers, estacions de tren... són només alguns exemples d’aquest tipus de béns.  

D’altra banda, el patrimoni també inclou anomenats béns mobles de valor especial, majoritàriament obres d’art, i els vehicles de la Generalitat.

Des d’aquí podeu accedir als inventaris d’aquests béns i conèixer les dades relatives a la contractació i altres operacions relatives a la gestió del patrimoni (operacions de compra, arrendaments, cessions d’ús, concessions d’ús i administració...).