• Imprimeix

Entitats i organismes de la Generalitat

Aquest apartat conté informació de totes les entitats i organismes del sector públic instrumental en què participa majoritàriament la Generalitat de Catalunya i que consten en la Llei de pressupostos de la Generalitat, d’acord amb l’article 3.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Cada entitat informa en la seva pàgina web de la seva organització corporativa, gestió econòmica i financera, contractes, convenis i subvencions, línies d’actuació, i procediments i actuacions jurídiques.


Què entenem per sector públic


Font de les dades:
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Actualització: contínua.

Format: PDF, HTML, Excel, XLS (Registre d'entitats del sector públic)