• Imprimeix

Catàleg de procediments

Catàleg relatiu als procediments administratius que són competència dels departaments i organismes autònoms de caràcter administratiu de la Generalitat de Catalunya.


Nota: des de l’apartat d’
Entitats i organismes de la Generalitat podeu accedir al web de cada entitat del sector públic i consultar-hi els seus catàlegs de procediments.

  • Actualització: semestralment.
  • Font de les dades: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
  • Format de les dades: Excel.