• Imprimeix

Cartes de serveis

Una carta de serveis és un document sobre els serveis que presta una unitat, els compromisos adquirits en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació, i els mecanismes de participació de la ciutadania i de les persones usuàries en la millora de la prestació, i s’adreça a les persones usuàries i a la ciutadania en general.

Des d’aquest apartat podeu accedir a les cartes i els catàlegs de serveis elaborats pels departaments de la Generalitat de Catalunya.

 

Des d’aquest altre apartat podeu accedir al grau d’acompliment dels compromisos establerts: Informes d'avaluació 2015

Nota: trobareu les cartes de serveis de les entitats del sector públic al web corresponent, accessible des de l'apartat Entitats i organismes de la Generalitat de Catalunya.

  • Actualització: contínua.
  • Font de les dades: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
  • Format de les dades: Pdf, Html.