• Imprimeix

Revisió d’actes administratius

Podeu consultar els actes nuls de ple dret o anul·lables que hagin estat objecte d’un procediment de revisió en via administrativa, classificats per cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya que els ha dictat.