• Imprimeix

Resolucions judicials en matèria de transparència

Podeu consultar les resolucions judicials definitives que afectin  les persones obligades al compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Actualment no es disposa d’informació d’aquesta naturalesa.

  • Actualització: periòdica.
  • Font de les dades: Secretaria de Transparència i Govern Obert.
  • Format de les dades: PDF.