• Imprimeix

Expresidents

D’acord amb la Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat (modificada per la Llei 11/2015, del 29 de juny), s’ha de publicar al Portal de la Transparència de la Generalitat la informació que s’hi esmenta relacionada amb els expresidents.

Podeu consultar aquesta informació en el fitxer següent: Publicitat activa Expresidents

Pel que fa als mitjans personals i materials que tenen adscrits, són els que es detallen a l’article 4 del Decret 195/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova el règim estatutari dels expresidents de la Generalitat de Catalunya:

 • Tres llocs de treball adscrits al seu servei
 • Una dotació pressupostària per a despeses de l’oficina
 • Un automòbil de representació amb xofer
 • Els serveis de seguretat necessaris
 • Actualització: anual
 • Font de les dades: Departament de la Presidència, Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
 • Format de les dades: Excel i PDF
 • Última actualització: 13.06.2018
 • Artur Mas i Gavarró 

 

Va néixer a Barcelona el 31 de gener del 1956.

Fou el 129è president de la Generalitat de Catalunya.

Va presidir el Govern de la Generalitat de Catalunya durant la IX legislatura (2010-2012) i la X legislatura (2012 - 2016).

 

Declaració d'activitats

Memòria d'activitats: 2016 | 2017

 

 • José Montilla i Aguilera 

 

Va néixer a Iznájar el 15 de gener del 1955.

Fou el 128è president de la Generalitat de Catalunya.

Va presidir el Govern de la Generalitat de Catalunya durant la VIII legislatura (2006-2010).

Actualment és senador.
 

Declaració d'activitats:  El president José Montilla no fa declaració d’activitats atès que no percep cap remuneració com a expresident, ja que exerceix, per elecció del Parlament de Catalunya, el càrrec de senador, per la qual cosa percep les remuneracions que corresponen a l’exercici d’aquest càrrec.

Memòria d'activitats: 2015 | 2016 | 2017

 

 • Pasqual Maragall i Mira

 

Va néixer a Barcelona el 13 de gener del 1941.

Fou el 127è president de la Generalitat de Catalunya.

Va presidir el Govern de la Generalitat de Catalunya durant la VII legislatura (2003-2006).

 

Declaració d'activitats


Memòria d'activitats:
2015 | 2016 | 2017