• Imprimeix

Memòria sobre publicitat institucional

La Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional (CAPI) és l'òrgan encarregat de garantir que la publicitat institucional de les administracions públiques serveixi amb objectivitat els interessos generals i s'adeqüi als principis en què s'inspira la legislació aplicable a Catalunya en matèria de publicitat institucional.

La Comissió elabora una memòria anual a través de la qual s'informa el Parlament de Catalunya sobre la publicitat institucional feta des de la Generalitat i des dels ens locals que voluntàriament han informat la Comissió. En la memòria anual es fa públic el detall de la inversió de cada departament de la Generalitat de Catalunya en mitjans, l'evolució en els darrers anys de la inversió global, la relació d'informes emesos per la Comissió, la relació d'agències de mitjans homologades, la relació dels concursos adjudicats, el calendari de les campanyes fetes i els estudis posttest de cada campanya registrats en el Registre d'estudis d'opinió.

 

 

 

  • Actualització: anual.
  • Font de les dades: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
  • Format de les dades: PDF.