• Imprimeix

Altres estadístiques

Podeu consultar altres indicadors i dades estadístiques, classificats per cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya pertinents.

Actualització: anual.

Font de les dades: Institut d’Estadística de Catalunya i departaments de la Generalitat de Catalunya.

Format de les dades: XLS, XLSX, PDF, CSV i HTML