• Imprimeix

Auditoria dels serveis públics

Auditories internes i externes d’avaluació de la qualitat dels serveis públics classificades per cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya pertinents.

  • Actualització: periòdica.
  • Font de les dades: departaments de la Generalitat de Catalunya.
  • Format de les dades: HTML i PDF.