• Imprimeix

Arxiu i gestió documental

La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents, té per objecte impulsar la gestió i garantir la preservació de la documentació de Catalunya, tant pública com privada, d’acord amb els seus valors, per a posar-la al servei dels interessos generals; establir els drets i deures dels qui en són titulars, i també dels ciutadans en relació amb l’esmentada documentació, i regular el Sistema d’Arxius de Catalunya.

En l’enllaç següent podeu consultar la informació relacionada amb els arxius i la gestió documental: actualitat, Sistema d’Arxius de Catalunya, Arxius del Sistema, Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, Patrimoni documental català, publicacions, legislació, etc.

  • Actualització: contínua
  • Font de les dades: Departament de Cultura.
  • Format de les dades: Html