• Imprimeix

Taules retributives

Taules retributives dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat.

 

 

Nota: trobareu la informació relativa a les retribucions que percep el personal de cadascuna de les entitats del sector públic al web corresponent, accessible des de l'apartat Entitats i organismes de la Generalitat.

  • Actualització: anual (primer trimestre).
  • Font de les dades: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
  • Format de les dades: PDF