• Imprimeix

Cost dels alliberats sindicals

En aquest apartat podeu consultar la suma total d’hores de crèdit horari sindical de què les organitzacions sindicals han disposat durant el darrer any, i el cost que comporta, que es determina en base a les retribucions percebudes per cada alliberat sindical pel temps en què ha disposat de crèdit sindical.

Aquestes dades es presenten distribuïdes pels col·lectius següents:

  • Personal d’administració i tècnic i laboral de la Generalitat de Catalunya
  • Personal estatutari/d’institucions sanitàries de l’Institut Català de la Salut
  • Personal docent no universitari
  • Personal del cos de Mossos d’Esquadra
  • Personal de l’Administració de justícia

 

Nota: trobareu el cost dels alliberats sindicals de les entitats del sector públic al web corresponent, accessible des de l'apartat sector públic de la Generalitat de Catalunya.

  • Actualització: anual.
  • Font de les dades: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
  • Format de les dades: Pdf.