• Imprimeix

Funció pública

Qui treballa a la Generalitat?

Empleats públics

Les administracions públiques catalanes disposen en el seu conjunt d’una plantilla de 300.000 empleats públics. La Generalitat compta amb prop de 200.000 per atendre el funcionament dels serveis que li són propis. La immensa majoria treballa en serveis d’atenció directa a les persones, i són docents, personal d’institucions sanitàries, o es dediquen a l’àmbit de l’Administració i els serveis.

Des d’aquí podeu accedir a informació exhaustiva sobre la relació de llocs de treball dels empleats públics, quants n’hi ha, on treballen i les seves condicions laborals. Dins del sector públic, hi ha funcionaris de carrera interins, laborals indefinits i temporals, i també personal directiu. Disposareu d’informació sobre les retribucions, convenis, representació sindical... També podeu conèixer qui són els alts càrrecs i el personal directiu de la Generalitat i dades com ara quines retribucions perceben, quin patrimoni declaren, a què es dediquen professionalment, més enllà de la política, i quines activitats són incompatibles entre si. Finalment, aquesta secció ofereix una porta d’entrada al funcionament dels diferents tipus de convocatòries per treballar a la Generalitat i a tota la informació relacionada amb els processos de selecció de personal.