• Imprimeix

El president i el Govern

Qui són i quina feina fan el President i el seu equip?

Govern

El president, el vicepresident i els consellers componen el Govern de Catalunya, l’òrgan que dirigeix la política i l’Administració de la Generalitat i és titular de la funció executiva i la potestat reglamentària. Els seus objectius polítics, socials i econòmics es defineixen en el Pla de Govern. En aquest apartat podreu consultar els acords presos en les sessions setmanals del Govern.

L’agenda institucional del Govern i els seus representants, i la destinació i la despesa dels viatges oficials del president i els consellers també són informació d’interès general. El Portal de Transparència de la Generalitat inclou així mateix informació derivada a l'estatut que gaudeixen els expresidents de la Generalitat.