• Imprimeix

Subvencions i ajuts públics atorgats

Els òrgans concedents de subvencions han de publicar als seus webs les dades requerides en l’article 15.1.c) (import, objecte i beneficiaris de totes les subvencions atorgades) en el moment de la concessió.