• Imprimeix

Control financer de les subvencions i els ajuts

Resum de les actuacions incloses en el Pla anual d'actuacions de control de la Intervenció General per a l'exercici, aprovat anualment pel conseller o consellera de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Aquest Pla anual inclou, mitjançant la forma d’auditoria sota la direcció de la Intervenció General, el control financer de les subvencions corrents i de capital, préstecs, avals i altres ajuts de la Generalitat i d’entitats que en depenguin que rebin les persones i entitats privades i públiques alienes a la Generalitat o participades minoritàriament per la Generalitat. 

  • Actualització: anual.
  • Font de les dades: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
  • Format de les dades: PDF.