• Imprimeix

Economia i finances

Economia

Quina és la procedència dels ingressos de la Generalitat? Com s’inverteixen i es gasten els fons públics? Quines són les partides pressupostàries, què inclouen i com s’administren? Quant costen els serveis? Com es controla la gestió i l’activitat econòmica i financera dels organismes públics i com se’n reten els comptes? 

Les dades dels comptes públics, clares i transparents: indicadors econòmics i financers, pressupostos, informació desglossada sobre les subvencions i els ajuts, tant els previstos com els atorgats, i també explicació i accés als mecanismes de control econòmic i financer intern de la Generalitat de Catalunya i als informes d’auditoria de comptes i fiscalització.