• Imprimeix

Renúncies i desistiments

Informació sobre els actes de renúncies i els desistiments (art. 13.1.i) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

  • Actualització: contínua.
  • Font de les dades: plataforma de serveis de contractació pública.
  • Format de les dades: HTML, PDF i XML.