• Imprimeix

Consulta directa del Registre públic de contractes

Accés al cercador dels contractes informats durant els darrers cinc anys en el Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya. El cercador conté una nota informativa amb indicacions per fer les cerques amb més precisió (article 13.1.f) de la Llei 19/2014).

  • Actualització: contínua.
  • Font de les dades: Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
  • Format de les dades: HTML.