• Imprimeix

Registre d’empreses classificades

Cercador de les empreses classificades per la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 

  • Actualització: en finalitzar les reunions de la Comissió de Classificació Empresarial.
  • Font de les dades: Registre d’empreses classificades.
  • Format de les dades: HTML.