• Imprimeix

Execució de contractes de gestió de serveis públics i de concessió d'obres públiques

Informació sobre els contractes de gestió de serveis públics i de concessió d’obres públiques (art. 13.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).