• Imprimeix

Licitacions en tràmit

Informació sobre les licitacions que actualment es troben vigents a la PSCP a través del seu cercador. Aquesta informació comprèn, com a mínim, el tipus de contracte, el seu objecte, el contingut econòmic, el plec de clàusules administratives i les condicions d'execució.

  • Actualització: contínua.
  • Font de les dades: plataforma de serveis de contractació pública.
  • Format de les dades: PDF i XML.