• Imprimeix

Volum pressupostari contractat pels diversos adjudicataris

La Direcció General de Contractació Pública, en compliment de l’article 13.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publica el  volum pressupostari contractat pels diversos adjudicataris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, incloent-hi les universitats, segons les dades comunicades al Registre Públic de Contractes pels diversos òrgans de contractació.

La informació correspon als contractes adjudicats anualment amb indicació de la denominació de cada adjudicatari, el nombre de contractes adjudicats i l’import econòmic global.

  • Actualització: anual.
  • Font de les dades: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
  • Format de les dades: Excel (XLSX)