• Imprimeix

Seguiment i avaluació de la contractació pública

Una de les funcions de la Direcció General de Contractació Pública (DGCP) és supervisar i avaluar la contractació que realitza l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, per incrementar-ne la transparència i millorar-ne l’eficiència.

Per dur a terme eficaçment aquesta missió, ha articulat diferents instruments, com ara:

a) L’establiment d’indicadors adreçats a l’anàlisi de la contractació pública per millorar-la de manera continuada.
b) La realització d’informes de seguiment d’aspectes concrets de la contractació pública.

 

  • Actualització: trimestral/anual.
  • Font de les dades: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
  • Format de les dades: PDF i XLS.