• Imprimeix

Llista i quantia de totes les compres i les contractacions

La Direcció General de Contractació Pública ofereix la relació quinzenal d’adjudicacions de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

De cada contracte s’informa sobre l’òrgan de contractació, la descripció i l’objecte del contracte, la data i el procediment d’adjudicació, el valor estimat i la durada del contracte, l’import d’adjudicació i l’empresa adjudicatària.

  • Actualització: quinzenal.
  • Font de les dades: Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
  • Format de les dades: XLSX.