• Imprimeix

Llista de contractes i quantia adjudicada als principals adjudicataris

En aquest apartat s’inclou la relació dels contractes de les principals empreses adjudicatàries i la llista del volum econòmic adjudicat a les principals empreses adjudicatàries, actualitzats anualment, un cop s'ha informat el Registre Públic de Contractes de la totalitat dels contractes adjudicats durant l'any.

 

  • Actualització: anual.
  • Font de les dades: Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
  • Format de les dades: XLSX.