• Imprimeix

Preguntes i respostes més freqüents en matèria de contractació

El web de la Junta Consultiva inclou una relació anonimitzada de preguntes i respostes més freqüents en matèria de contractació pública, classificades per àmbits, en funció, principalment, del moment del procediment de licitació a què es refereixen (fase de preparació i disseny dels contractes; capacitat i solvència; selecció de l'empresa contractista i adjudicació del contracte; efectes, compliment i extinció dels contractes, i d'altres).

En aplicació del principi de transparència administrativa en matèria de contractació, la Direcció General de Contractació Pública impulsa diferents codis de bones pràctiques, així com de principis i conductes recomanables en aquesta matèria.

  • Actualització: contínua
  • Font de les dades: Junta Consultiva de Contractació Administrativa
  • Format de les dades: HTML