• Imprimeix

Informes i recomanacions

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa (JCCA) és un òrgan consultiu específic en matèria de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, que resol les consultes de caràcter general en relació amb la interpretació i l’anàlisi de les normes jurídiques en matèria de contractació pública.

El web de la Junta Consultiva disposa d’un cercador dels seus informes, recomanacions, instruccions i acords, que, a més d’una cerca per text lliure, permet les cerques per tipologia del contracte, per tipus de procediment, per àmbit d’aplicació, etc. 

  • Actualització: contínua.
  • Font de les dades: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
  • Format de les dades: PDF.