• Imprimeix

Clàusules socials, mediambientals, lingüístiques i de foment de la investigació i la recerca

En el si de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa s’han constituït diferents grups de treball amb l’objectiu de promoure recomanacions per millorar la contractació administrativa.

Fruit del treball d’aquests grups s’ha elaborat una sèrie de guies que promouen la inclusió de clàusules específiques en la contractació pública que aborden des de la introducció de criteris d’ambientalització a criteris de caràcter social o relatius a l’R+D+I.

  • Actualització: 01/11/2017.
  • Font de les dades: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
  • Format de les dades: PDF.