• Imprimeix

Contractes formalitzats

En aquest apartat es mostra la informació sobre els contractes subscrits de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, tal com determina l’article 13.1.d) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


  • Actualització: contínua.
  • Font de les dades: plataforma de serveis de contractació pública.
  • Format de les dades: PDF, ZIP i XML.