• Imprimeix

Contractació menor

En aquest apartat es pot trobar la contractació menor agregada per departaments i ens del seu sector públic des de l’any  2011 i el detall de tota la contractació menor des de l’any 2015 en endavant, actualitzada trimestralment.

La contractació menor, d'acord amb la Llei de contractes del sector públic, comprèn els contractes d'obres d'import inferior a 50.000 euros i la resta de contractes d'import inferior a 18.000 euros, en ambdós casos més l'IVA corresponent.

  • Actualització: trimestral i refosa anual en un únic document per any.
  • Font de les dades: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
  • Format de les dades: PDF i XLS