Aquest apartat recull la relació de les empreses adjudicatàries de les principals obres públiques de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, actualitzada de forma trimestral, segons les dades informades en el Registre Públic de Contractes.

  • Actualització: trimestral.
  • Font de les dades: Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
  • Format de les dades: XLSX