Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) és una empresa pública que té com a objecte social projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar tota mena d’infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui, participi o hagi acordat amb tercers, així com els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.

El web detalla la data d’adjudicació i la data de signatura dels contractes subjectes a regulació harmonitzada i, respecte dels contractes subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública, la data de recepció de l’obra i la memòria final de l’obra, un cop ha estat finalitzada.

Les dades relatives a l’adjudicació i a la formalització dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada es referencien en el web de la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i en el Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.
 

  • Actualització: contínua.
  • Font de les dades: Infraestructures.cat.
  • Format de les dades: HTML.
  • Reutilització de la informació: tots els continguts del web, tret que s'hi indiqui el contrari, són titularitat exclusiva d’Infraestructures.cat, com també, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, el codi font, els logotips, els textos, les il·lustracions, les fotografies i altres elements que apareixen en el web.