Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) és una empresa pública que té com a objecte social projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar tota mena d’infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui, participi o hagi acordat amb tercers, així com els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.

El web detalla sobre un mapa les obres d’infraestructura i edificació que promou la Generalitat de Catalunya, gestionades per Infraestructures.cat, amb indicació de quines són les que estan en projecte, en execució o les que ja estan finalitzades. També disposa d’un cercador que permet filtrar els resultats segons el municipi, la província o el tipus d’obra.

  • Actualització: contínua.
  • Font de les dades: Infraestructures.cat.
  • Format de les dades: HTML.
  • Reutilització de la informació: tots els continguts del web, tret que s'hi indiqui el contrari, són titularitat exclusiva d’Infraestructures.cat com també, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, el codi font, els logotips, els textos, les il·lustracions, les fotografies i altres elements que apareixen en el web.