La Direcció General de Contractació Pública publica un recull de contractes complementaris d'obres, amb els corresponents contractes de serveis de projectes i direcció, adjudicats l'any de referència. També recull les pròrrogues i les modificacions de contractes d'obres adjudicats en anys anteriors al de referència.

  • Actualització: anual.
  • Font de les dades: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
  • Format de les dades: XLS.