Aquest apartat aplega la relació d'empreses participants en les licitacions d'obres públiques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, actualitzada anualment, segons les dades informades en el Registre Públic de Contractes.

  • Actualització: anual.
  • Font de les dades: Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
  • Format de les dades: XLSX