Informació sobre les dades de les obres públiques dels departaments i del sector públic de la Generalitat de Catalunya, amb indicació de l’òrgan de contractació, el codi i la denominació de l’expedient, el pressupost i la data de licitació, i les dades de l’adjudicació i formalització amb un enllaç a l’expedient corresponent dins el portal de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, on podeu consultar tota la documentació referida al contracte.