• Imprimeix

Bones pràctiques i ètica en la contractació pública

Amb la finalitat de contribuir a l'excel·lència en l'actuació administrativa en l'àmbit de la contractació pública, en data 1 de juliol de 2014, el Govern va aprovar mitjançant aquest document els fonaments i les bones pràctiques en l'activitat contractual diària dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats que formen part del seu sector públic. Així mateix, per a la consecució del principi de transparència la Direcció General de Contractació Pública ha elaborat el codi de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis d'atenció a les persones.

  • Actualització: contínua, en la mesura que s'aprovin nous acords, directrius i instruccions en aquesta matèria.
  • Font de les dades: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
  • Format de les dades: PDF