• Imprimeix

Contractació programada

En execució de les funcions de supervisió de la contractació pública, la Direcció General de Contractació Pública (DGCP) realitza un seguiment específic de les previsions de contractes que tinguin un valor estimat especialment significatiu. Els òrgans de contractació que tinguin planificades aquestes previsions les han de comunicar a la DGCP amb antelació suficient.

Això comprèn els contractes programats d'obres, de concessió d'obres públiques, de gestió de serveis públics i de col·laboració públic o privada que tinguin un valor estimat superior a 6 milions d'euros o bé d’1 milió d'euros en el cas que es tracti d'altres objectes contractuals, com serveis i subministraments.

Aquest apartat recull la relació dels expedients de contractació que han comunicat a la DGCP els diferents òrgans de contractació de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic amb l’objectiu de fer pública la informació sobre els contractes programats com a bona pràctica de transparència en la contractació pública i s’hi detallen l’òrgan de contractació, la descripció del contracte, el tipus de contracte, la forma de tramitació, el procediment d’adjudicació, la durada i una previsió de la data de licitació, així com una aproximació del valor estimat del contracte.

  • Actualització: setmanal.
  • Font de les dades: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i comunicació de tots els òrgans de contractació a la DGCP mitjançant formulari electrònic.
  • Format de les dades: PDF.