• Imprimeix

Accés a la informació pública

20313 - Accés a la informació pública Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència governobert

És el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la llei (article 18 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Es tracta d’un dret a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, no condicionat a un interès personal ni subjecte a motivació ni invocació de cap norma.

Llegiu-ne més

Als ciutadans majors de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda. 

Què necessiteu fer?

Data actualització 13.07.2018