Pla de govern obert

El govern obert constitueix una manera de concebre les relacions entre la ciutadania i l’Administració pública basada en l’obertura de la informació pública, l’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva, la cocreació de polítiques públiques, i el retiment de comptes vers la ciutadania.

El Pla de Govern Obert 2017-2018 eixampla l’abast de les polítiques de transparència dutes a terme en anys recents (Pla estratègic de Transparència 2015-2017) i preveu 5 àmbits d’actuació: transparència, dades obertes, bon govern, participació ciutadana i canvi cultural, i més de 100 actuacions per a desenvolupar-los.

Posem al vostre abast una visualització que permet fer seguiment del grau de compliment del Pla; seguiment que també es duu a terme a través d’informes periòdics, una avaluació anual, i de manera periòdica, reunions en el marc de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (CITGO).

Catalunya està compromesa amb l’impuls i consolidació del govern obert així com amb la millora contínua de la qualitat democràtica del país. Les pràctiques de govern obert i les eines com els portals de transparència i de dades obertes es troben esteses en tot el territori català.