• Imprimeix

Sol·licitud accés a la informació pública

Per presentar la sol·licitud d'accés a la informació pública només és necessari emplenar un formulari, que es pot presentar presencialment o telemàticament amb signatura electrònica. Actualment és possible signar electrònicament mitjançant certificat electrònic o amb l’idCAT Mòbil. L’idCAT Mòbil és un sistema d’autenticació d’usuaris i signatura electrònica alternatiu als certificats digitals, que permet presentar una sol·licitud telemàticament de manera molt fàcil. També podeu presentar una sol·licitud de forma telemàtica.

Si voleu presentar la sol·licitud presencialment, l’heu de presentar en qualsevol registre d’entrada de l’Administració de la Generalitat o enviar-la per correu postal, preferentment a aquell departament del qual voleu obtenir la informació. Un cop presentada la sol·licitud, l’Administració us proporcionarà la informació sol·licitada dins el termini d’un mes.