Un govern obert és un govern transparent, un govern que facilita l’accés a la informació pública i un govern que promou la participació ciutadana i sap crear una relació de confiança amb les institucions. 

Aquest portal és un instrument de la Generalitat de Catalunya per contribuir a consolidar aquest model de govern per al nou país que estem construint, i transformar la relació entre la ciutadania i l’Administració.