És una convocatòria anual per a ajudar les entitats sense ànim de lucre a millorar la seva participació interna.

L’objectiu és que lentitat tingui més i millor participació en el seu dia a dia, en la presa de decisions.

Potser us sembla que teniu altres problemes abans que aquest però...

 

Us heu plantejat si alguns d’aquests problemes en realitat no tenen a veure amb la qualitat de la participació?

 

     Insatisfacció de les persones més actives   

     Manca de relleu per a la junta

     Manca d’implicació de la majoria

     Manca de comunicació

Aquestes i altres dificultats poden trobar solució treballant perquè:

 

     La majoria se senti més vinculada a l’entitat

     Les decisions estratègiques siguin consensuades

     La participació s’adapti a les necessitats de les persones que integren l’entitat

     El funcionament de la junta i l’assemblea sigui millor

     Tothom pugui accedir a la informació sobre els comptes i l’activitat de l’entitat

 

 

Si voleu millorar la participació a la vostra entitat, penseu en aquells aspectes que us preocupen més i en aquelles actuacions que creieu que us podrien ajudar. Adjunteu aquest projecte a la sol·licitud.


Si sou seleccionats, rebreu ajut, mitjançant una persona assessora, per a:


1.- Fer una diagnosi inicial. Revisar el que heu planificat i reajustar, si cal, les actuacions als objectius desitjats.


2.- Desenvolupar el projecte que hàgiu concretat, amb acompanyament presencial i telemàtic de l’assessor/a, fins assolir autonomia per a continuar pel vostre compte.


3.- Adquirir formes de mesurar que allò que heu fet s’adequa al que volíeu aconseguir, per ara i per actuacions futures.