• Imprimeix

Xarxa de Governs Transparents (grup de participació ciutadana)

La Xarxa de Governs Transparents consisteix en un marc de relació permanent i  estable de coordinació, col·laboració i intercanvi d’informació per al desplegament i l’aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. Dins de la Xarxa de Governs Transparents s’ha constituït un grup de treball específic sobre la participació ciutadana per impulsar aquesta manera de relació entre les administracions públiques i la ciutadania.

Formen part d’aquest grup el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i el Departament de Polítiques Digitals í Administració Pública de la Generalitat de Catalunya; el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya; les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona; l’Associació Catalana de Municipis i Comarques; la Federació de Municipis de Catalunya; el Consorci Localret i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquí trobareu les activitats que coordinen.